Ideja vidljivijeg obilježja naše škole starija više od dvije godine. Zahvaljujući profesoru Šatara Šefki i domarima Edinu Panjeti i Nerminu Konaku za Dan državnosti 25.11.2018. godine iznad ulazni vrata škole postavljeno je novo obilježje škole.

FOTO SEKCIJA