Početak Book Connect je počeo u periodu ljetnog raspusta u Zenici, a onda se proširio izvan grada i izvan granica BiH.

U saradnji Kreativaca (Creative Shootina) i  Slovenačkog saveza Sumero krenule su fotografske radionice koje su bile namjenjene za osobe sa poteškoćama. Ova avantura u kojoj su se učesnici Book Connecta povezaii sa kulturnim institucijama predstavljala je veliki izazov, jer su neki od učesnika imali priliku prvi put kročiti u nove prostore kao u neke nove svijetove, kulturne institiucije, ili bi upoznavali nove prijatelje i komunicirali s njima. Ovaj projekat je pokazao da osobe sa poteškoćama mogu biti važan kotač u društvenoj zajednici, te da se na bilo koji način ne razlikuju od ostalih, kako su u službenim i političkim obrascima označeni. „Društvena zajednica treba davati jednake mogućnosti svakom pojedincu da se razvija i djeluje na širokom polju.

Čovjek može mnogo  postići ako mu društvo pomogne i pruži moralnu podršku. Pomjerajući granice čovjek mnogo doprinosi društvu, a to je dužnost koju ima kao član zajednice“. Riječi su mentora Medihe Kobilice voditelja ove cjelodnevne foto radionice, koja je održana u Historijskom muzeju BiH 13.09.2019. g.           

Svoj doprinos ovoj manifestaciji dala je i naša škola sa učenicima budućim fotografima za medije koji su svoja iskustva prenijeli ovoj populaciji: Lokvanćić Ajdin, Čulina Ivan, Bukvić Hana, Omerbegović Elvedina, Rišlija Nihad, Bećirević Šejla, Kalić Berina i prof. Dževad Ibišević.

Foto sekcija.