15. maja u popodnevnim satima uprava i učenici Srednje grafičke tehničke škole su obilježili dan škole. Kroz taj događaj učenici trećih razreda su prezentovali svih sedam smjerova škole: fotogaf za medije, komercijala, priprema, dorada, štampa, web dizajn i multimedija. Osim drugih razreda koji se trebaju opredjeliti za svoj smjer, našim prezentacijama zanimanja su prisustvovali i učenici osnovnih škola sa područja Ilidža. Dan je ispraćen uz muziku i veliku trpezu proizvoda koji su pripremili učenici naše škole.