U povodu Međunarodnog dana žena, 8.marta, Vijeće učenika naše škole je napravilo simpatične  čestitike za sve naše uposlenice škole, te na taj simboličan način odalo priznanje svim damama naše škole koje svakodnevno marljivo rade  na njihovoj poduci i prenošenju odgojnih vrijednosti. Na današnji dan, posebno hvala našim profesoricama, stručnim saradnicama i našim  spremačicama na svakodnevnoj brizi i pažnji koju nam pružaju.