U okviru manifestacije “Selam, Ya Resulallah” u četvrtak, 22. 12. 2016. godine održana je izvedba učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, pod nazivom ‘Mladi o poslaniku Muhammedu, alejhi-s-selam’. Izvedba se sastojala od takmičarskog, revijalnog i izložbenog dijela. Naša škola je također uzela učešće. U  saradnji sa profesoricom grafičkog dizajna Irmom Tahmaz 13 naših učenika  je izložilo svoje radove na izložbi koja je održana u Hanikahu Gazi Husrev begove medrese u Sarajevu. Izložbu i centralni program posjetili su  ucenici IV1 razeda u pratnji prof. Tarahije, prof. Šabić i prof. Tahmaz. Učenici i profesorice prisustvovali su i revijalnom program koji je održan u velikoj sali Gazi Husrev begove biblioteke.