Počeli smo sa našim malim dekupaž radionicama. Zahvaljujući našoj  vrijednoj i talentiranoj učenici II 2 odjeljenja  Fazlagić Aldijani koja podučava  članova Vijeća učenika ovoj vrlo interesantnoj i kreativnoj tehnici, radili smo prvi rad koji pripremamo  za izložbu u Narodonom pozorištu u okviru projekta: „Mladi kao neizostavni dio kulturnog i javnog života BiH, ka boljem sutra“.  Edukaciju o dekupaž tehnici su prošli članovi Vijeća učenika, te pedagog škole. Zadovoljstvo je učiti o novim stvarima.