Dana 16.03.2017. godine učenici III3 razreda grafičko komercijalno područje, u pratnji profesorice Saleme Mašić posjetili su grafičko preduzeće Dobra knjiga – Hrasnica. Grafičko komercijalno područje po Nastavnom planu i programu izučava sve faze grafičke proizvodnje, ali bazirajući se na ekonomski dio poslovanja. S obzirom na to cilj posjete je da se učenici upoznaju sa komercijalni dijelom poslovanja grafičkog preduzeća.

Učenike su primili gospodin Emir i Affan Šikalo sa kojima smo se kratko upoznali. Gospodin Emir kazao je kako je on komercijalista i da je to baš njegov posao, također je kazao kako  jedan komercijalista treba prvo da dobro poznaje sve faze grafičke proizvodnje kako bi što bolje obavljao svoj posao. Zatim smo u pratnji gospodina Emira i Affana obišli sve faze grafičke proizvodnje. U štampariji upravo se štampao Časni KUR’AN s prevodom. Vidjeli smo učenike naše škole sa kojima smo se pozdravili. Direktor Affan Šikalo je rekao da učenici koji se lijepo pokažu na obavljanju praktične nastave u njihovoj štampariji imaju priliku da započnu radni odnos.

Gospodin Emir koji inače radi komercijalni posao u štampariji Dobra knjiga objasnio je našim učenicima rad jednog komercijaliste. Svaki komercijalista ide prije svih on: istražuje tržište, traži kupce, nabavlja potreban matreijal za štampanje, sastavlja radni nalog i kalkulaciju. Komercijalista treba da zna dali štamparija ima mogućnosti ili ne za određeni posao. Također učenicima je objasnio kako je posao komercijaliste veoma plaćen i kako treba da uče.  Zahvalili smo se na gostoprimstvu i vremenu koje su izdvojili za naše učenike.