U četvrtak 9.11.2017. godine u zbornici naše škole je realizovana edukacijska radionica za učenike trećih i četvrtih razreda naše škole na temu EU’s program  za mlade Erasmus+, a u organizaciji aktiva za stručno teorijsku i praktičnu nastavu.
Radionica je bila veoma aktivna, te realizovana na zadovoljstvo i učenika i predavača, a trajala je od 15.00-16.00.
Svi zainteresovani profesori su učestvovali i dali svoj doprinos.