U ponedjeljak 20.03.2017. godine učenici III5 su se u pratnji profesora Petriševac Zorana i Hadžić Sabrije uputili u biblioteku kako bi obišli prostorije za restauraciju knjiga, novina i časopisa koji su na bilo koji način pretrpili oštećenja u prethodnom periodu. U hodniku biblioteke izloženi su eksponati iskopina kao i rariteti iz pojedinih kućnih zbirki sa područja Bosne i Hercegovine.

U prostorijama za restauraciju pripremljen je za popravak i dotjerivanje u kako, tako stanje zajedno sa materijalom za ispravke i  Kur’an iz 55 godine.   Kompletan popravak i restauracija radi se od ručno napravljenog papira u Japanu, dok se za pojedine knjige i novine upotrebljava papir raznih boja i veličina napravljen u samoj biblioteci.