U organizacija mreVUK-a i ove godine je organizovan projekat pod nazivom „Jedan dan, druga škola“. Cilj projekta je da se učenici upoznaju i sklope prijateljstva sa svojim vršnjacima iz drugih srednjih škola na Sarajevskom kantonu. Naša škola je učestvovala u ovom projektu i 10 učenika naše škole je jedan dan pohađalo nastavu u Petoj gimnaziji, a njihovih 10 učenika je bilo u posjeti našoj školi.

Učenici III 1 i IV 1 su 23.2.2017. posjetili svoje vršnjake i upoznali se sa njihovim planom i programom. Učenici su zahvalni upravi škole i učenicima na gostoprimstvu. Nadamo se da će se saradnja između škola nastaviti.