Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S
za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019./2020. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2019./2020. godini traje od 26. juna do 4. jula 2019. godine. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

Kompletan konkurs možete pročitati na sljedećem link-u: Konkurs za upis u srednje škole.