“Hate figters“ program za osnovnu ideju ima edukovanje mladih o borbi protiv govora mržnje, šta je govor mržnje, prepoznavanje istog u online prostoru, načine sankcionisanja i sl., i to kroz: vršnjačku edukaciju, pravni aspekt, umjetnost (strip/grafika, ples, hip hop muzika, fotografija) i online aktivizam.

Dana 30.05.2019. godine u prostorijama Crvenog Križa Novo Sarajevo održane su prve radionice iz polja grafike, fotografije, videa i muzike. Jedan od koordinatora kreativnih radionica je učenik naše škole Jovanović Boris, učenik drugog razreda. Radonice su bile veoma interesantnog karaktera, a učenici trećeg, drugog i prvog razreda naše škole imali su priliku prisustvovati istim.

Imali su priliku susresti se sa novim tehnikama izrađivanja origami figura, upoznali su se sa osnovama produciranja i sklapanja muzike, našli su se u ulogama modela, ispred i iza objektiva. Veoma kreativna sredina doprinjela je stvaranju ugodne atmosfere i visokog raspoloženja učenika i koordinatora, te se s toga radionice nastavljaju sprovoditi u okviru naše škole.