Dana 8.5.2019. godine odjeljenje web dizajna III1 razred zajedno sa profesoricom sporta Inom Krsmanović posjetili su hotel Hollywood i u njemu proveli 2 sata kuglanja.

Ovo je bila nagrada za najboljen i najodgovornije odjeljenje trećih razreda.