U povodu 17.11.2018.g. Međunarodnog dana srednjoškolaca upriličili smo niz aktivnosti s ciljem afirmisanja srednjoškolskog aktivizma. Predsjednica Vijeća učenika je učestvovala u edukaciji o jačanju kapaciteta Vijeća učenika u organizaciji Crvenog križa. Održane su ekološke radionice u saradnji sa Eko društvom “Bosna”, učenici su na pojedinim časovima preuzeli uloge profesora, te sami realizirali nastavu, a putem školskog razglasa je pročitan referat o obilježavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca. Članovi Vijeća učenika su prisustvovali  završnoj edukaciji u okviru “Mini škole  neformalne edukacije i profesionalne orijentacije”. Dio aktivnosti  možete pogledati u galeriji.