Obilježili smo 10.12.- Međunarodni dan ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava djeteta i prevenciju vršnjačkog nasilja. Pedagog škole, Hamidović Sanela, prof. je prisustvovala konferenciji na temu: “Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti-razmjena iskustava”.