U saradnji sa organizacijom Fondacija  „Izvor nade“, a uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, naši učenici su u četvrtak 22.11.2018.g.  prisusutvovali završnoj ceremenoji „Mini škole neformalne edukacije i profesionalne orijentacije“, gdje su im uručeni certifikati. Marljivo su radili i učili, četiri subote za redom, te stekli nova znanja i vještine, koje će prenijeti svojim vršnjacima  na časovima odjeljenskih zajednica.

Koordinator ispred naše škole je bila pedagog škole, Hamidović Sanela, prof. a svečanoj dodjeli je prisusutvovao profesor Ibišević Dževad, koji nas je počastio fotografijama u prilogu. Posebno se zahvaljujemo predsjednici Vijeća učenika naše škole, Huseinbegović Nejiri, III3.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo našim učenicima koji su pokazali da za njih ni vikend nije prepreka, i da žele da uče, rade, usavršavaju se i na taj način ulažu u svoju budućnost.