U četvrtak 30.05.2019.godine u Sali Gradskog vijeća, Vijećnica održan je prvi  orijentacijski sastanak u okviru projekta „Muzejske priče“ uorganizaciji MUNJA Inkubatora i Grada Sarajevo.

Cilj projekta je osnažiti ulogu muzeja  u kulturnom i javnom životu našeg grada, a ispred naše škole za predstavnika PR tima je izabrana učenica I 2 odjeljenja Tabaković Lajla. Koordinator projekta za našu školu je pedagog škole Hamidović Sanela, prof.

Ovo je bio prvi sastanak, a očekuje se još niz drugih u okviru kojih će doći do izražaja omladinski aktivizam u oblasti kulturnog i javnog života našeg grada.