Roditeljski sastanak za IV razred će se realizovati u ponedjeljak 08. aprila 2019. godine sa početkom u 16:30 sati. Roditeljski sastanak će se realizovati u sljedećim učionicama:

IV 1- učionica broj 2,

IV 2- učionica broj 3,

IV 3 – učionica  broj 6,

IV 4- učionica broj 4.