Obavještavaju se učenici/e koji su konkurisali za upis u prvi razred da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u četvrtak 04.07.2019. godine objaviti konačne rang liste učenika/ca koji su primljeni u prvi razred Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža ukupno 96 učenika/ca, te će na osnovu Konkursa za upis učenika u prvi razred u školskoj 2019./2020. godini steći pravo upisa u prvi razred Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža.

Dokumentacija za upis se može predati u sljedećim terminima u prostorijama škole:

  • Petak, 05. juli 2019. godine u periodu od 09:00 do 14:00 sati.
  • Ponedjeljak, 08. juli 2019. godine u periodu od 09:00 do 14:00 sati.

Upisna dokumentacija uključuje:

  • Svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole,
  • Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
  • Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz člana 10.
  • Prijavu za upis (učenici printaju iz EMIS WEB-a).