Obavještavaju se učenici završnih razreda – maturanti da su u skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja mature obavezni uraditi sljedeće:

  • Učenik je dužan polaganje mature/završnog ispita prijaviti najkasnije sedam dana prije roka određenog za početak polaganja mature/završnog ispita.
  • Prijavu učenik dostavlja razredniku.
  • Uz prijavu, učenik prilaže svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole.

Učenici trebaju prijaviti maturu prilikom preuzimanja svjedočanstava a koje će se desiti u utorak 23.05.2017. godine u 14:10 sati, prema sljedećem rasporedu:

IV-1 – UČIONICA BR. A2

IV-2 – UČIONICA BR. B1

IV-3 – UČIONICA BR. B2

Također, ovu priliku za prijavu mature, trebaju iskoristiti i oni učenici koji su upućeni na popravni ispit iz jednog predmeta.