Dana 23.11.2016. godine profesori Suljo Lagumdžija i Emil Makaš sa učenicima III 2  razreda, smjer grafička priprema, posjetili su štampariju „Oko“ koja se nalazi ispred zgrade AVAZ-a. U štampariji su nas upoznali sa svim fazama grafičke proizvodnje. Svaka faza je vezana za proizvodnju  novina  čime se ova štamparija i bavi. Kao i svaka štamparija i ova ima faze grafičke pripreme, štampe i dorade sa kojima su učenici bili upoznati od strane uposlenika ove štamparije.

 

Naš smjer se bavi grafičkom pripremom  koja je prva faza u izradi grafičkog proizvoda, tu su učenici prisustvovali objašnjenju i demonstraciji gospodina Abazi Nusreta o snimanju i razvijanju ofset ploča na CTP mašini za nedjeljni list Express i po obimu proizvodnje ova štamparija je lider u Bosni i Hercegovini. U prostorijama štampe učenicima je pokazana priprema i rad rotacione  mašine Compacta kao i štampa omota za list Express. Učenici su vidjeli i najveću roto mašinu na ovim prostorima koja je bila u pripremi za štampu dnevnog lista AVAZ. Poslije obilaska odjeljenja faze štampe, prošli smo kroz odjeljenje dorade. U doradi su se učenici upoznali sa radom i pokazano im je kako radi mašina za falcanje (savijanje araka) kao i mašina za sabiranje araka Miler Martini.

 

Konačan proizvod je rezultat kvalitetnog rada, kadrovske osposobljenosti, dobro odabranog repormaterijala, i korištenja posljednje tehnologije u štamaprskoj industriji. Ovom posjetom učenici su upoznati sa napretkom i mogućnostima u grafičkoj industriji i njenom značaju u svakodnevnom životu i radu.