Dana 16.02.2017. godine učenici III3 razreda grafičko komercijalno područje, u pratnji profesora Amera Omanovića i Saleme Mašić posjetili su grafičko preduzeće AMOS GRAF-Sarajevo. Po dolasku u krug preduzeća AMOS GRAF učenicima smo saopštili par informacija vezano za prošlost prostora u kojem se preduzeće sad nalazi, kao i to da je to industrijska zona. S obzirom na to da po Nastavnom planu i programu izučavaju vrste preduzeća prema svojini nad sredstvima, a to su privatna i društvena preduzeća. Učenike smo upoznali da je na tom mjestu nekad radilo čuveno preduzeće Žica koje je bilo u društvenoj svojini, ali usljed ratnih dešavanja u našoj zemlji to preduzeće je nažalost ugašeno.

Učenike je primio gospodin Jasmin Hamzić  koji je direktor preduzeća AMOS GRAF. Gospodin Jasmin Hamzić prvo nas je upoznao o radu samog preduzeća i kako je tešo naći posao usljed jake konkurencije na tržištu. Upoznao nas je sa imenima nekih kupaca s kojima radi njihovo preduzeća. Njihovi kupci su: DM Sarajevo, BBI banka, i slično. U štampariji se proizvodi kancelariski materijal, prospekti, priručnici, ambalža, štampaju se knjige,  itd.

Učenici su također obišli i sve faze grafičke proizvodnje: proces grafičke pripreme, štampanja i grafičku doradu. Posebno ih je zainteresovala faza pripreme gdje su veoma kvalitetne mašine. Prolaskom kroz cijelo preduzeće vidjeli smo da se radi o vrlo modernom preduzeću, kao i da su neki naši bivši učenici radnici istog preduzeća. Kroz razgovor naših učenika i njih uvidili smo da su veoma zadovoljni sa radom u preduzeću. Zahvalni smo se na gostoprimstvu i vremenu koje su izdvojili za nas i naše učenike.