28.09.2016.god. III2 razred je u pratnji predmetnih profesora posjetio Blicdruk štampariju, a 06.10.2016.god. istu štampariju posjetio je III5 razred. Učenici su prvo obišli prostorije grafičke pripreme gdje su imali priliku vidjeti digitalnu montažu u odgovarajućim programima za impoziciju. Pokazan im je proces RIP-ovanja dokumenata i puštanje na osvjetljivače. Nakon toga su im objašnjeni postupci osvjetljavanja štamparske forme CtPlate. Drugi postupak koji su mogli vidjeti je izrada probnih otisaka i njihova važnost u grafičkom procesu.

 

U odjeljenju štampe vidjeli su proces pripreme ofset mašine za štampanje. Objašnjeni su im postupci koji spadaju u ovaj proces. Nakon toga i sam proces štampe na mašini B2 formata. Poslije obilaska odjeljenja štampe, prešli smo kroz odjeljenje dorade. U doradi su se učenici upoznali sa radom, i pokazano im je kako radi mašina za falcanje (savijanje araka). Na falc mašini im je demonstriran postupak  falcanja (savijanja) knjige na tri prevoja. Ovom posjetom učenici su upoznati sa procesima u grafičkoj industriji, njenom značaju i vrijednostima izbornih područja  za koja su se opredjelili i za koja se osposobljavaju.