Posjeta je realizirana dana 02.10.2017. godine, sa učenici IV3 razreda u pratnji profesora Amera Omanovića.

Ostvaren je kontakt sa gospodinom Izetom,direktorom proizvodnje koji nas je proveo kroz štampariju. Angažirao je radnike da objasne konkretni rad pojedinih mašina. Učenici su mogli da vide rad offset mašine. Posebno ih je dojmila mašina za pakovanje gotovih proizvoda i njihova daljna distribucija na tržište. Učenici su se upoznali sa pripremom grafičke proizvodnje u grafičkom preduzeću.