Učenici IV 3, razreda fotografi za medije su u jednom danu na jednom mjestu, bili u prilici vidjeti sedam izložbi:
1. BiH od 1941.-1981.god – Kustos muzeja nas je upoznao o prilikama i dešavanjima u tom periodu. (II svjetski rat, Tito, društveno uređenje i život poslije rata).
2. Foto depo – Posjetili smo „foto depo“ u kojem se odvija kompletan proces izrade fotografija, prije digitalnog doba, kao i opremu korištenu u tu svrhu, te historiju fotografije.
3. Opkoljeno Sarajevo (stalna postavka) – Pružena nam je prilika da se upoznamo sa fotografijama i eksponatima koji pokazuju svakodnevni život građana Sarajeva tokom 1335 dana opsade.
4. Stalna postavka fotografija Jimm Marshall – Marshall je iz Škotske, a živi u Sarajevu. On nam se predstavlja sa fotografijama u razdoblju od 15 godina. Od 1996. godine fotografiše pojedine porušene građevine i dijelove grada, te 2011. godine je napravio sa istih lokacija, fotografije tih građevina.
5. Festival kulturnih raznolikosti- putujuća izložba „Koliko vrijedi migirant“ – Izložba nam govori o nacionalnim manjinama, te pričama pojedinaca ili kolektiviteta- Italijana, Poljaka, Jevreja, Roma, Nijemaca, Albanaca, o tome kada su i zašto došli u razne krajeve Bosne i Hercegovine i saživjeli se tu sa zatečenim kulturama.
6. Dotakni historiju – Projekt se sastoji od 2 dijela. U ovom projektu, pomoću orginalnih eksponata i izrađenih replika iz različitih perioda naše historije, približeno je kulturno naslijeđe slijepim i slabovidnim licima.
7. Organizirane žene na ljevici između dva rata – U jeku rastućeg historijskog revizionizma vezano prvenstveno u naslijeđe antifašizma i narodnooslobodilačke borbe na prostorima bivše Jugoslavije, kao i nedovoljno istražene i valorizirane uloge žena u građenju socijalističkog društva, istraživačice iz Zagreba, Sarajeva, Novog Sada i Beograda, okupile su se i vršile analize razdoblja koje je prethodilo kljućnim i historijskim događajima.

Foto sekcija