Dana 12.04.2017. posjetili smo štampariju “CPU” the printing company Sarajevo na Stupu. Prvo smo obišli prostorije pripreme štamparske forme. Tu su učenici prisustvovali snimanju i razvijanju ofset ploča na CTP mašini. U prostorijama štampe učenicima je pokazana priprema i rad nove petobojne mašine sa sistemom za lakiranje. Poslije obilaska odjeljenja štampe, prošli smo kroz odjeljenje dorade. U doradi su se učenici upoznali sa radom, i pokazano im je kako radi mašina za falcanje (savijanje araka) kao i mašina za sabiranje araka Miler Martini.