Dana 24.05.2017. godine učenici III3 razreda grafičko komercijalno područje, u pratnji profesora Amera Omanovića i Saleme Mašić posjetili su grafičko preduzeće Blicdruk Sarajevo. Grafičko komercijalno područje po Nastavnom planu i programu izučava sve faze grafičke proizvodnje, ali bazirajući se na ekonomski dio poslovanja. S obzirom na to cilj posjete je da se učenici upoznaju sa komercijalni dijelom poslovanja grafičkog preduzeća.

Učenike je primio gospodin Muhamed Hrlović sa kojim smo se kratko upoznali. Upoznali smo se sa svim fazama grafičke proizvodnje, ali sve se odnosilo kako se formiraju cijene grafičkih proizvoda. Objasnio nam je šta je tržište i šta je cijena. Tražio mišljenje učenika o stanju na tržištu i formiranju cijena. Također nam je objasnio kako mašinski sati jedne mašine utiču na formiranje cijena i kako je najteže kad imaju mašine sa slobodnim kapacitetima.