Učenici III3 razreda grafičko-komercijalnog područja su, u pratnji profesora Omanović Amera, posjetili štampariju Blicdruk. Upoznali su se sa strukturom grafičkog proizvodnog lanca, što je i bila svrha ove posjete štampariji.