Dana 27.09.2017.godine  učenici III 4 odjeljenja u pratnji profesora Sabrije Hadžić i Zorana Petriševac obišli su prostorije pripreme štamparske forme sa kopirnicom, te su prisustvovali snimanju i razvijanju offset ploča na CTP mašini.  U odjeljenju štampe učenici su prisustovali pripremi i štampi brošure na mašini format B1 kao i štampu iste. Poslije obilaska odjeljenja štampe, prošli su kroz odjeljenje dorade gdje su se upoznali sa radom mašine za falcanje (savijanje araka).