Dana, 18.12.2017. godine učenici IV razreda odjeljenje broj 3. Izborno područije grafičko komercijalni tehničar posjetili su štampariju Garmond Graphic koja se bavi printanjem vizuelne komunikacije. Učenici su bili u pratnji nastavnice Saleme Mašić.  Učenike i nastavnicu primio gospodin Mirsad Bilalić. Gospođa Davorka Marković  i gospodin Damir Fera Ferizović učenike su upoznali o radu same štamparije. Uglavnom se vrši štampanje reklamnog materijala na dresove za klubove Premijer lige u Bosni i Hercegovini. Pošto je vrijeme štampanja reklamnog materijala za novogodišnje praznike, učenici su dobili informacije o tome kako se vrši printanje na tkaninu i koje tehnike se koriste. Gospodin Damir Fera Ferizović govorio je o sito i termo štampi, kao i ostalim oblicima digitalne štampe. Također učenicima je objasnio kako se koristi radni nalog i koji je značaj radnog naloga u operativnoj pripremi.

Gospođa Davorka učenicima je kazala kako je bitna komunikacija i ljubaznost kod jednog komercijaliste i naravno kako moraju znati sve o samom proizvodu, koje tehnike i koji materijali se koriste. Upoznala je učenike o cijenama grafičkih materijala na tržiš. Učenici po Nastavnom planu i program izučavaju nastavnu jedinicu cijene grafičkih materijala na tržištu, tako da smo dobili korisne informacije.

Na kraju posjete učenici i nastavnica zahvalili su se domaćinima na izdvojenom vremenu i  trudu da nas upoznaju o načinu rada same štamparije.