Dana 23.11.2016. nakon okupljanja ispred zgrade AVAZ-a, III5 razred krenuo je u obilazak štamparije OKO.  Prvo smo obišli prostorije pripreme štamparske forme. Tu su učenici prisustvovali snimanju i razvijanju ofset ploča na CTP mašini za nedjeljni list Exspres uz objašnjenja i demonstracije gosp. Abazi Nusreta. U prostorijama štampe učenicima je pokazana priprema i rad rotacione  mašine Compacta kao i štampa omota za list Ekspres.

 

Učenici su vidjeli i največu roto mašinu na ovim prostorima koja je bila u pripremi za štampu dnevnog lista AVAZ. Poslije obilaska odjeljenja štampe, prošli smo kroz odjeljenje dorade. U doradi su se učenici upoznali sa radom, i pokazano im je kako radi mašina za falcanje (savijanje araka) kao i mašina za sabiranje araka Miler Martini. Ovom posjetom učenici su upoznati sa velikim napretkom i  mogućnostima u grafičkoj industriji, njenom značaju  u  svakodnevnom životu i radu.