Nastavnici Suljo Lagumdžija i Ćamil Čengić su u petak 29.10.2018.god. sa učenicima I1 razreda posjetili Radionicu naše škole. Prema nastavnom planu i programu za mjesec oktobar 2018/2019 školske god. predviđeno je upoznavanje učenika sa istorijom štamparstva kao i njegovim izumom. Učenicima koji su podjeljeni u dvije grupe su pokazani načini otiskivanja sa olovnim slovima kao i izgled i način slaganja istih. U daljem obilasku Radionice učenicima su pokazane osnovne faze proizvodnog procesa u grafičkoj industriji: Odjeljenje pripreme, štampe i dorade.

Nastavnici Vahida Suljagić i Ćamil Čengić su 01.10. i 02.10.2018.god. sa učenicima I2 i I3 odjeljenja posjetili štampariju „Grafomerc“ Ilidža. U daljem obilasku štamparije učenicima su pokazane osnovne faze proizvodnog procesa u grafičkoj industriji.