Dana, 23.10.2017. godine učenici IV 3, izborno područje grafičko komercijalni tehničar posjetili su prostorije štamparije Svjetlost – Sarajevo. Učenici su bili u pratnji profesorice Saleme Mašić. Učenike je primio gospodin Nihad Tokalija, koji je po odobrenju direktora štamparije Nedima Sinanovića kratko upoznao naše učenike o radu same štamparije. Štamparija Svijetlost ima dugogodišnju tradiciju, ali
uglavnom se radi na starijim mašinama. Učenici su obišli prostorije štamparije i upoznali se sa svim fazama grafičke proizvodnje, ali  su se najviše zadržali u finansijskom dijelu štamparije, gdje je učenike primila gospođa Azra. Gospođa Azra u štampariji je zadužena za sastavljanje kalkulacija i obavlja posao
komercijaliste. Gospođa Azra je upoznala učenike sa načinom obavljanja svog posla. Šta je to osnovni zadatak jednog komercijaliste i kako komercijalista treba istražiti tržište, to jest naći kupca. Također gospođa Azra učenike je kratko upoznala kako vrši sastavljanje kalkulacije. Naši učenici su na kraju postavili pitanje da li mogu obavljati praksu u njihovoj štampariji. Gospođa Azra i gosodin Nihad dali su informacije zainterosovanim učenicima o eventualnom izvođenju praktične nastave u njihovoj štampariji. Na kraju posjete učenici i profesorica zahvalili su se domaćinima na izdvojenom vremenu i trudu da nas upoznaju o radu štamparije Svjetlost.