III5 razred štampa/tisak i dorada posjetili su štampariju ”AMOS GRAF “Sarajevo dana 06.03.2017.god.  Prvo smo obišli prostorije pripreme štamparske forme. Tu su učenici prisustvovali snimanju i razvijanju ofset ploča na CTP mašini. U odjeljenju štampe učenici su prisustovali pripremi i štampi plakat format B1 kao i štampu knjiga. Poslije obilaska odjeljenja štampe, prošli smo kroz odjeljenje dorade. U doradi su se učenici upoznali sa radom, i pokazano im je kako radi mašina za falcanje (savijanje araka) kao i mašina za sabiranje araka Miler Martini .