U ponedjeljak 18.02.2019.godine započeli smo sa realizacijom Godišnjeg programa profesionalne orjentacije za školsku 2018./2019.godinu. Predstavnica Univerziteta u Sarajevu, mr.sci. Merima Omeragić  uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo  prezentirala je  rad Univerziteta za  četiri odjeljenja maturanata.

Prezentaciji su prisusutvovali profesorica Čolović Rosić Jasna, Hasanspahić Kada i pedagog Hamidović Sanela.