U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, TPO (Transkulturna, psihosocijalna, obrazovna) fondacija svoje programe je usmjerila na mlade ljude tj. učenike svih srednjih i osnovnih škola, roditelje i obrazovane osobe. Dana, 11.12.2017. godine u 11:00 sati, organizovana je promocija oblasti prevencije i smanjenja vršnjačkog nasilja te izložba učeničkih stripova sa konkursa za mlade pod nazivom : “PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI”. Program je trajao sat vremena i prisustvovale su dvije učenice naše škole : Uzunović Medina i Sačić Lejla koje su također učestvovale u konkursu te predstavljale našu školu svojim stripom pod nazivom : “Zašto da školsko zvono oglašava trenutak nasilja?”. Strip je ušao u uži krug tj. prvih 20 gdje su učenice dobile nagrade za uloženi trud.