Dana 30.03.2018.godine ugostili smo predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koji su našim učenicima predstavili Program prevencije lažne dojave eksplozivnih naprava. Svi prisutni su aktivno učestovovali u ovoj edukaciji i donijeli korisne zaključke.