Svi učenici prijavu za upis štampaju sami iz sistema online upis klikom na ”Štampaj prijavu”. Predaja dokumentacije u srednju školu u koju su upisani učenici vrši se 5.,6. i 7. jula. Ukoliko učenici nemaju mogućnost štampanja prijave, istu mogu odštampati u srednjoj školi u kojoj su upisani, odnosno na čijoj rang listi se nalaze, na način da se prijave sa svojim korisničkim podacima i na štampaču škole odštampaju prijavu.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/staratelja na prijavi za upis i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, učenik je upisan u PRVI razred srednje škole u školskoj 2017/2018. godini.

Rang lista.