Izvještaj o posjeti sajmu grafičke industrije “GRAFIMA” u Beogradu Dana 27.9.2019. godine profesorice Hasanspahić Kada, Čolović-Rosić Jasna, profesori Makaš Emil, Šišić Samir i nastavnik Lagumdžija Suljo boravili su u posjeti sajmu grafičke industrije “GRAFIMA” u Beogradu. Na sajmu su učestvovali zastupnici firmi iz regiona i Evrope, kao i pojedini prestavnici iz BiH, gdje su prezentirana najnovija dostignuća u grafičkoj industriji,  odnosno nove tehnologije i personalizacije svih procesa.

Takođe na sajmu smo posjetili i grafičku školu u Beogradu i sa njima uspostavili kontakt za moguću daljnju saradnju. Što se tiče nastavnog procesa  u ovoj školi ima dosta sličnosti sa našom školom, što se može vidjeti i iz reklamnog materijala koji su nam prezentovali.