Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić 27.05.2019. otvorila je  Sajam srednjih škola koji bi učenicima što završavaju osnovno obrazovanje trebalo da pomogne u opredjeljenju koju srednju školu da upišu.

Cilj je bio upoznati učenike o zanimanjima koje srednje škole registrirane u Kantonu nude u programima, kao i s njihovim nastavnim, vannastavnim aktivnostima i drugim detaljima. Naša škola je također učestvovala na sajmu. Učeničkim radovima predstavljena su sva zanimanja koja se izučavaju u našoj školi.

FOTO SEKCIJA