Sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan je 30.10.2017 god. u prostorijama Privredne Komore u Sarajevu..

Na sastanku je konstatovano da je realizovana većina zaključaka sa prošlog sastanka Asocijacije. Također, razmatrana je Informacija o izvozu i uvozu grafičke i papirne industrije Bosne i Hercegovine iz koje se vidjelo da je ukupan izvoz grafičke i papirne industrije za devet mjeseci 2017. godine iznosio 193.452.794 KM što je za 4% više nego u istom periodu 2016. godine. Uvoz je iznosio 278.446.664 KM ili 3,2% više nego za devet mjeseci 2016. godine. Iz podataka se vidi da je pokrivenost uvoza izvozom bila 69,5%, što je dobrim dijelom rezultat nešto povećanog izvoza proizvoda papirne industrije i značajnijeg povećanja izvoza grafičke industrije.

Papirna industrija je ostvarila izvoz od 158.915.958 KM ili 1,8% više nego u istom periodu 2016, dok je grafičkih proizvoda izvezeno u vrijednosti od 34.536.836 KM ili 15,5% više nego za devet mjeseci 2016. godine. U okviru strukture izvoza grafičkih proizvoda najviše su bili zastupljeni: štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal, novine, časopisi i ostale štampane publikacije. Pretežno se izvozilo u: Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Češku, Austriju, Crnu Goru, Njemačku.

U okviru izvoza papira najviše su se izvozili: kraft papir i karton, toaletni papir i proizvodi od toaletnog papira,kutije, vreće i vrećice i to pretežno u: Tursku, Italiju,Slovačku, Hrvatsku, Čašku, Srbiju, Egipat i Sloveniju.

Uvoz papirne industrije iznosio je 239.794.644 KM ili 3,3% više nego u istom periodu 2016. godine, dok je uvoz proizvoda grafičke industrije iznosio 38.652.020 KM ili 2,7% više nego za devet mjeseci 2016. U posmatranom periodu najviše su se uvozili: nepremazni papiri i kartoni, toaletni papiri i prerađevine od toaletnih papira, papir i karton valoviti, cigaret papir, papir i karton premazni, kutije, vreće i vrećice.

Također, učesnici sastanka su upoznati sa usvojenim standardima iz oblasti papira i kartona u 2017. godini, kao i sa aktivnostima koje se provode na Fakultetu za tehničke studije i Srednjoj grafičkoj školi u cilju realizacije dualnog obrazovanja. Predložene su i neke teme za plan rada Asocijacije u 2018. godini.

Nastavnik: Ćamil Čengić