Sastanka Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, četvrti po redu, održan je u prepunoj sali kompanije „Unioninvestplastika“ u Semizovcu. Na sastanku je bilo govora o proizvodnji, izvozu i uvozu grafičke i papirne industrije Bosne i Hercegovine u 2016. godini pa je u tom smislu rečeno da je papirna industrija zabilježila pad proizvodnje od 14,3% u odnosu na 2015. godinu, dok je grafička industrija zabilježila porast proizvodnje za 12,5% u poređenju sa 2015. godinom.

Članovi Skupštine su u raspravi istakli da su postojeći kapaciteti grafičke industrije veći od potreba domaćeg tržišta, tako da izvoz treba da bude strateško opredjeljenje većine štamparija, za što je neminovna modernizacija postrojenja i unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga. Na sastanku je dogovoreno organiziranje radionica za potrebe kompanija.

Nakon sastanka, članovi su obišli proizvodne pogone kompanije „Unioninvestplastika“ koja ima više od 100 zaposlenih u tri linije proizvodnje: flekso štampa, roto štampa i ofset. Sastanku Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore BiH je prisustvovao uposlenik naše škole, nastavnik Čengić Ćamil.