U sklopu praktične nastave, učenici IV5 razreda (fotografi za medije), dana 2.11.2017 godine boravili su na „Spomen parku Paljevo“ . Zahvaljujući sunčanom danu i obilju prekrasnih jesenjih motiva, obrađene su nastavne cjeline: Prirodni i panoramski snimci, snimanje pejsaža i portreta. Pored snimaka koji su pravljeni sa fotoaparatima, učenici su imali priliku koristiti i video kameru kojom su zabilježili
prirodne ljepote ovih krajolika, a koji će se iskoristiti za projekciju dokumetarnog filma. U cjelodnevnom boravku sa učenicima su bili profesori Samir Kačunović i Dževad Ibišević.