U povodu obilježavanja Međunarodnog dana nastavnika-05.oktobra i  55 godina postojanja i rada Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu, pedagog škole Hamidović Sanela, prof. je prisustvovala svečanoj akademiji.