Profesorice naše škole Jasna Čolović-Rosić prof. matematike i informatike i Kada Hasanspahić prof. bosanskog jezika i književnosti predstavljale su Bosnu i Hercegovinu na 2. konferenciji „Svijet obrazovanja briše granice“ održanoj u Budvi, Crna Gora u periodu od 30. maja do 2. juna 2019. godine. Naše profesorice su bile jedine predstavnice Kantona Sarajevo u plenarnom dijelu konferencije.

Profesorice su učestvovale sa radom „Usklađivanje nastavnih planova i programa opće-obrazovnih predmeta sa potrebama stručno-teorijske nastave“. Konferenciju je organizovala Asocijacija najboljih nastavnika EX YU.