Obilježili smo Svjetski dan borbe protiv AIDS-a – 01.decembar. Predstavnica  Crvenog  križ Općine Ilidža je u odjeljenju I3 realizirala predavanje o rizicima i mjerama zaštite, važnosti liječenja, kao i pokazivanju solidarnosti prema oboljelima, te smanjenju diskriminacije.