U toku tri dana takmičenja od 07.12.2017.godine do 09.12.2017.godine održalo se nacionalno takmičenje za najbolje IT rješenje u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama, a u okviru akcije UN WOMEN -16 dana protiv nasilja.

            Zahvaljujući angažmanu učenika IV 1 odjeljenja ekipa naše škole pod nazivom „Sretna zona“ ušla je u finale ovog takmičenja među 6 najboljih IT rješenja.

Na proglašenju prva tri mjesta „Sretna zona“ je osvojila prvo mjesto, koje dijeli sa  jednim timom iz Tuzle-„TraceBrace“.

            „Sretnu zonu“ čine maturanti sa smjera Web dizajn: Hasanhodžić Nialda, Husejnović Selma, Begić Rijad, Mehmedagić Mirza, Rastoder Mirela, Džaferović Alem, Idrizović Ema i Omić Nejra, u pratnji mentorice Jasne Čolović-Rosić.