JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE, ILIDžA

TEME ZA MATURSKI ISPIT ŠKOLSKA 2017./2018.GOD.

WEB DIZAJN PODRUČJE

 TEHNOLOGIJA SA PRAKTIČNOM NASTAVOM – mentor: Čolović-Rosić Jasna, prof.

1. Rad sa tabelama u Dreamweaver-u
2. Rad sa vezama u Dreamweaver-u
3. Korištenje HTML koda
4. Specijalni efekti u PhotoShop-u
5. Retuširanje fotografije u PhotoShop-u
6. Restauracija fotografije u PhotoShop-u
7. Rad sa slojevima u PhotoShop-u
8. Napredne tehnike na slojevima u PhotoShop-u
9. Rad sa selekcijama u PhotoShop-u
10. Zvuk u Macromedia Flash-u
11. Filteri u PhotoShop-u
12. Uopćeno o CSS-u
13. Slikanje i uređivanje u PhotoShop-u

 TEHNOLOGIJA SA PRAKTIČNOM NASTAVOM – mentor: Jamaković Nermin

1. Korištenje biblioteka u Flash dokumentu
2. Uvoz i optimizovanje grafike u Flash dokumentu
3. Operatori ActionScripta u Flashu
4. Uređivanje koda u Dreamweaver-u
5. Maske i kanali u PhotoShop-u
6. Optimizacija fotografija za web
7. Vektorski oblici i putanje za isjecanje u PhotoShop-u
8. Priprema slika za štampanje u dvije boje u PhotoShop-u
9. Rad sa okvirima u Dreamweaver-u
10. Korištenje obrazaca i polja u Dreamweaver-u
11. Stilizovanje sadržaja stranice u Dreamweaver-u
12. Izrada web stranica pomoću Adobe programa
13. Izrada animiranih slika za Web u PhotoShop-u
14. Klijentske web tehnologije

 GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Kačunović Samir, prof.

1. Ambalaža i grafička prezentacija proizvoda
2. Ilustracija
3. Savremeni mediji u grafičkom dizajnu
4. Dvodimenzionalno područje grafičkog dizajna
5. Sredstva direktne ekonomske propagande ( letak, prospekt, katalog)
6. Plakat kao sredstvo masovne vizuelne komunikacije

WEB DIZAJN – mentor: Vreto Sanjin

1. Tehnologija za Web i njihov uticaj na izradu Web strana,
2. HTML
3. Upotreba multimedije na Web stranama- Animacija,
4. Upotreba multimedije na Web stranama- Zvuk,
5. Isporuka i održavanje Web lokacije,
6. Analiza posjećenosti i Privatnost na mreži

MULTIMEDIJALNO PODRUČJE

MEDIJSKE TEHNOLOGIJE – mentor: Hozo Adnan, prof.

1. Adobe Flash animacija
2. Adobe Flash programiranje u ActionScriptu
3. Adobe Photoshop ultimativni digitalni medij
4. Adobe Photoshop alat digitalnog slikarstva i ilustracije
5. Kreiranje vizuelnog identiteta kombiniranjem vektorskih i bitmapskih programa
6. Software za audio i video editovanje
7. Home made video
8. Adobe Director
9. Vektorsko crtanje 3DMax

MEDIJSKE TEHNOLOGIJE – mentor: Madacky-Letić Danijela, prof.

1. Uklanjanje nedostataka na slici, restauracija stare slike u Photoshop-u
2. Retuširanje porteta u Photoshop-u
3. Alatke za obradu slike u Photoshop-u
4. Izrada specijalnih efekata u Photoshop-u
5. Optimizacija fotografija za web
6. Pravljenje animacije u Flash-u
7. Stop animacija (Izrada animiranog filma)
8. Montaža, obrada slike i zvuka (Izrada trailera za neki film/reklamu…)
9. 3D Max

 GRAFIČI DIZAJN – mentor: Madacky-Letić Danijela, prof.

1. Font – Kreiranje fonta
2. Vizuelni identitet brenda ili firme
3. Dizajn piktograma od ideje do primjene u prostoru
4. Plakat kao promotivno sredstvo za event (festival, koncert, predstava…)
5. Tipografija i tipografski plakat
6. Tekst i ilustracija – Strip

 VIZUELNE KOMUNIKACIJE – mentor: Hozo Adnan, prof.

1. Istorijat vizuelnih komunikacija
2. Vizuelna poruka: slike, simboli i znakovi
3. Masovni mediji: izdavaštvo, radio, TV, promocija, elektronski medij i Internet sistem
4. Vizuelne komunikacije i dizajn
5. Brand: prošlost, sadašnjost i budućnost

PRIPREMA ŠTAMPE

GRAFIČKA TEHNOLOGIJA – mentor: Makaš Emil, prof.

1. Osnovne faze u proizvodnom procesu pripreme štampe.
2. Štamparske forme.
3. Raster i vrste rastera.
4. Informacije i vrste informacija.
5. Digitalizacija i automatizacija u grafičkoj industriji.
6. Klasifikacija boja.

PRAKTIČNA NASTAVA – mentor: Makaš Emil, prof.

1. Umnožavanje orginala u grafičkoj pripremi.
2. CtPlate – izrada štamparske forme.
3. Tipografija u grafičkim programima .
4. Fotomontaža u Photoshop-u.
5. Ambalaža za prehrambenu industriju.
6. Izrada plakata format B2.
7. Izrada brošure za auto industriju.
8. Turistički katalog A4.
9. Knjiga – korice – omot
10. Industrijska ambalaža

 PRAKTIČNA NASTAVA – mentor: Lagumdžija Suljo, prof.

1. Izrada probnih otisaka
2. Digitalni postupak umnožavanja originala
3. Izrada kataloga za farmaceutsku industriju
4. Softveri za grafičku pripremu
5. Izrada štamparske forme u CTP postupcima
6. Korištenje alatki u Photoshop-u
7. Etiketa za flaširanu ambalažu
8. Digitalizacija originala
9. Izrada plakata tipografsko riješenje
10. Ispis dokumenta na štampaču
11. Izrada naslovne stranice za časopis format A4
12. Naslovna stranica dnevnih novina.
13. Stolni kalendari

GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Kačunović Samir, prof.

1. Digitalna fotografija
2. TV reklama
3. Zaštitni znak ( likovni identitet i logotip )

GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Madacky-Letić Danijela, prof.

1. Kroki, skica i karikatura kao elementi ilustracije
2. Plakat kao način izražavanja
3. Logotip i zaštitni znak

FOTOGRAF ZA MEDIJE

PRAKTIČNA NASTAVA – mentor: Ibišević Dževad, prof.

1. Nastanak i razvoj analogne fotografije
2. Svijetlost i njena uloga u fotografiji
3. Proces nastanka latentne, negativne i pozitivne slike
4. Nastanak i razvoj digitalne fotografije
5. Fotografski motiv
6. Portretna fotografija
7. Gradska fotografija i snimanje arhitekture
8. Postanak i razvoj digitalne fotografije
9. Fotograf profesionalac
10. Osnove obrade digitalne fotografije
11. Dodatna oprema za fotoaparate
12. Reklamna fotografija

 UREĐAJI ZA SNIMANJE I OBRADU SLIKE – mentor: Ibišević Dževad, prof.

1. Anatomija analognog fotoaparata
2. Foto laboratorija
3. Aparat za povećavanje
4. Objektiv kao najvažniji dio svakog fotoaparata
5. Foto papir kao medij
6. Video kamere i mediji

TEHNOLOGIJA ZANIMANJA – mentor: Čengić Ismeta, prof.

1. Obrada fotografije u photoshopu
2. Uloga i rad najvažnijih dijelova fotoaparata
3. Raspored objekata na fotografiji
4. Fotografija u grafičkim proizvodima
5. Optika fotoaparata

ŠTAMPA/TISAK

PRAKTIČNA NASTAVA – mentor: Petriševac Zoran, prof.

1. Proces štampe u ofset štampi/tisku
2. Ofset štampa/tisak
3. Jednobojna ofset mašina/ glavni dijelovi/
4. Podjela ofset mašina
5. Višebojne ofset mašine
6. UV CtP – ofset štampa/tisak
7. Greške prilikom štampe/tiska
8. Digitalna štampa/tisak
9. Flekso štampa/tisak
10. Sito štampa/tisak
11. Tampon štampa/tisak

 GRAFIČKA TEHNOLOGIJA – mentor: Mujkić Vahida, prof.

1. Fleksografska štampa.
2. Ofsetna štampa.
3. Digitalna štampa.

 GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Kačunović Samir, prof.

1. Izvorne (manuelne) grafičke tehnike
2. Likovna kompozicija
3. Osnovni grafički standardi

DORADA

 PRAKTIČNA NASTAVA – mentor: Hadžić Sabrija, prof.

1. Ambalaža-Složive kutije
2. Kartonaža
3. Galanterijski proizvodi- / galanterijska kutija/
4. Rokovnici
5. Mehki povez-brošure
6. Tvrdi povez
7. Polutvrdi povez
8. Trgovačke knjige s odskočnim hrbtom
9. Mape-izrada mapa
10. Industrijska izrada knjiga
11. Papir-prerada papira
12. Monografija
13. Džepni notes
14. Tisak folijama-zlatotisak
15. Oprema korica
16. Izrada ramova za slike

 GRAFIČKA TEHNOLOGIJA – mentor: Mujkić Vahida, prof.

1. Tehnike knjigovezačke dorade.
2. Brošure.
3. Tvrd povez.
4. Ambalaža i kartonaža.

 GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Madacky-Letić Daniejla, prof.

1. Ilustracija – Dizajn kalendara
2. Ambalaža (dizajn ambalaže i grafička prezentacija)
3. Bordura, vinjeta, ornament i njihova primjena

GRAFIČKO KOMERCIJALNO PODRUČJE

 TEHNOLOGIJA SA PRAKTIČNOM NASTAVOM – mentor: Omanović Amer, dr.sc.

1. Finansijsko i pogonsko knjigovodstvo
2. Izrada i priprema poslovne dokumentacije
3. Amortizacija osnovnih sredstava
4. Normativ utroška materijala
5. Kontrola kvaliteta grafičkih materijala
6. Varijabilni troškovi preduzeća
7. Proizvod kao elemenat marketing miksa
8. Proizvodnja kao faza privređivanja
9. Društvo ograničene odgovornosti
10. Perspektive i razvoj grafičke industrije
11. Materijalni resursi preduzeća
12. Faze proizvodnje u grafičkom preduzeću

 TEHNOLOGIJA SA PRAKTIČNOM NASTAVOM – mentor: Mašić Salema, prof.

1. Načela proizvodnje
2. Racionalizacija proizvodnog procesa u grafičkom preduzeću
3. Ekonomski principi poslovanja
4. Utvrđivanje proizvodnog kapaciteta
5. Nabavni sektor grafičkog preduzeća
6. Analza tržišta
7. Tržište i cijene
8. Usklađivanje želja potrošača sa mogućnostima preduzeća
9. Fakturna vrijednost gotovih grafičkih proizvoda
10. Marketing u grafičkom preduzeću
11. Distribucija kao elemenat marketing miksa
12. Promocija kao elemenat marketing miksa
13. Biznis plan grafičkog preduzeća
14. Troškovi prema dinamici proizvodnje
15. Norme rada i cijena rada

 GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Kačunović Samir, prof.

1. Grafički dizajn u funkciji marketinga
2. Likovno grafička obrada knjige – novina – časopisa
3. Projekcijska sredstva i savremeni mediji

          GRAFIČKI DIZAJN – mentor: Madacky-Letić Danijela, prof.

1. Historijski razvoj pisma
2. Direktna sredstva ekonomske propagande (prospekt, katalog i letak)
3. Grafiča tehnika – linorez

 MENADžMENT — mentor: Mašić Salema, prof.

1. Kadrovsko popunjavanje u svijetu
2. Ljudski faktori i motivacija
3. Vrste planova i koraci planiranja
4. Rizik i analiza rizika
5. Kreativnost i inovacija
6. Sistem nagrađivanja