Učenici naše škole učestvovali su na radionicama u organizaciji UTIKUS „Bašlija“, a u
saradnji sa Općinom Ilidža.
Edukacija koja se održala u hotelu „Braća Mujić“ trajala je dva dana. Prvi dan je
uvodnu riječ kao i prvo predavanje imao organizator Džemal Hurić koji je vodio radionicu na temu „ Pisanje projekata“. Učesnicima edukacije predstavio je način pisanja projekta i svim prisutnim dao priliku da sami napišu projekat na temu „Renovacija školskog dvorišta“ gdje je svakoj grupi dodijeljen pedagog ili socijalni radnik. Sljedeće predavanje na kojoj su naši učenici prirustvovali održale su: prof. RN Alma Smajlović i prof.RN Belma Dilberović. Učenici su učestvovali u radionici na temu „Aktivno učenje i slušanje“ kao i „Medijatori u nastavi“. Tu su učenici imali priliku da diskutuju sa prisutnim profesorima i socijalnim radnicima kao i sa učenicima drugih škola. Naredni dan 14.12. je edukaciju počeo doc.dr sc. Seid Masnica na temu „Uvod u novinarstvo“ koji nam je objasnio sam princip pisanja vijesti i kako je novinarstvo zastupljeno u našoj državi. U nastavku edukacije gospodin Enver Šadinlija dip.novinar,mr.komunikologije je predstavio radijsko novinarstvo. Zadnju edukaciju vodila je Minela Jašar Opardija, urednik i producent N1 TV, koja je učesnicima približila novinarstvo putem razgovora i mnogobrojnih radionica.