UPRAVA ŠKOLE
DIREKTOR ŠKOLE POMOĆNIK DIREKTORA PEDAGOG
direktor no-image pedagog
Durgut Fuad Fulin Edin Šaković Aida
PROFESORI
PREZIME I IME PREDMETI RAZREDNIK
Agić Sabina Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost IV 2
 Čengić Arijana  Stručno teoretska nastava
Čengić Ćamil  Praktična nastava
Čengić Ismeta Hemija I 2
Čolović Denis Stručno teoretska nastava
Čolović-Rosić Jasna Stručno teoretska nastava III 1
Čupović Aida Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost II 4
Ćupina Dženana Engleski jezik
Delić Jasminka Informatika I 1
Dujso Ina Njemački jezik
Dupovac Kemal Informatika
Fazlić Haris Grafički dizajn
Fazlić Vahida Historija i kultura religija II 2
Hadžić Sabrija Praktična nastava
Hasanspahić Kada Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost II 3
Ibišević Dževad Praktična nastava
Isović Sabina Matematika
Jeremić Sanja Muzička kultura
Kačunović Samir Grafički dizajn III 5
Kurtanović Kasum Fizika
Kutlovac Elvira Engleski jezik III 4
Lagumdžija Suljo Praktična nastava III 2
Ljucević Elmedina Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava II 2
Makaš Emil Praktična nastava
Mašić Salema Menadžment
Mujkić Vahida Grafička tehnologija I 3
Omanović Amer Ekonomika preduzeća III 3
Petriševac Zoran Praktična nastava
Risonjić Nevenka Biologija
Smailović Merima Matematika
Strujić Kenan Stručno teoretska nastava
Suljagić Vahida Praktična nastava I 4
Šabić Zermina Stručno teoretska nastava
Šatara Šefko Praktična nastava
Šemić Sanida Stručno teoretska nastava
Tahmaz-Mehmedagić Irma Stručno teoretska nastava IV 1
 Tarahija Anesa  Vjeronauka
Topćić Muhidin Tjelesni i zdravstveni odgoj IV 3
 Turkić Branka  Grafički dizajn
 Vilić Samir  Tjelesni i zdravstveni odgoj
 Zahiragić Zajko  Praktična nastava
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đapo Aida Sekretar
Cacan Izeta Samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija Bibliotekar
Lagumdžija Almedina Blagajnik
Memić Belma Koordinator praktične nastave
TEHNIČKO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đukić Senada Administrativni radnik
Panjeta Edin Domar
Beganović Rifa Portir
Konak Nermin Portir
Panjeta Derva Rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama Rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta Rad na održavanju čistoće
Mulaomerović Mejra Rad na održavanju čistoće

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba