UPRAVA ŠKOLE
DIREKTOR ŠKOLE POMOĆNIK DIREKTORA PEDAGOG
direktor no-image  no-image
Durgut Fuad Fulin Edin      Hamidović  Sanela
PROFESORI
PREZIME I IME PREDMETI RAZREDNIK
Agić Sabina Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Čengić Arijana  Stručno teoretska nastava
Čengić Ćamil  Praktična nastava
Čengić Ismeta Hemija II 2
Čolović Denis Stručno teoretska nastava
Čolović-Rosić Jasna Stručno teoretska nastava IV 1
Čupović Aida Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost I 4
Ćupina Dženana Engleski jezik
Delić Jasminka Informatika  II 1
Dujso Ina Njemački jezik
Dupovac Kemal Informatika  I 1
Fazlić Haris Grafički dizajn
Fazlić Vahida Historija i kultura religija  I 2
Hadžić Sabrija Praktična nastava
Hasanspahić Kada Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost III 1
Hozo Adnan Stručno teoretska nastava
Ibišević Dževad Praktična nastava
Isović Sabina Matematika
Jeremić Sanja Muzička kultura
Kačunović Samir Grafički dizajn IV 5
Kurtanović Kasum Fizika II 4
Kutlovac Elvira Engleski jezik IV 4
Lagumdžija Suljo Praktična nastava IV 2
Ljucević Elmedina Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
Madacky Letić Danijela Stručno teoretska nastava
Hromo Medina Stručno teoretska nastava
Makaš Emil Praktična nastava III 2
Mašić Salema Menadžment
Mujkić Vahida Grafička tehnologija II 3
Omanović Amer Ekonomika preduzeća IV 3
Petriševac Zoran Praktična nastava
Smailović Merima Matematika
Suljagić Vahida Praktična nastava I 4
Šabić Zermina Stručno teoretska nastava III 3
Šatara Šefko Praktična nastava
Šemić Sanida Stručno teoretska nastava III 4
 Šahinović Drnda   Maida  Vjeronauka
Topćić Muhidin Tjelesni i zdravstveni odgoj I 3
 Turkić Branka  Grafički dizajn
 Vilić Samir  Tjelesni i zdravstveni odgoj
 Vreto Sanjin Stručno teoretska nastava
 Zahiragić Zajko  Praktična nastava
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đapo Aida Sekretar
Cacan Izeta Samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija Bibliotekar
Lagumdžija Almedina Blagajnik
Memić Belma Koordinator praktične nastave
TEHNIČKO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đukić Senada Administrativni radnik
Panjeta Edin Domar
Beganović Rifa Portir
Konak Nermin Portir
Panjeta Derva Rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama Rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta Rad na održavanju čistoće
Mulaomerović Mejra Rad na održavanju čistoće

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba