UPRAVA ŠKOLE
DIREKTOR ŠKOLE POMOĆNIK DIREKTORA PEDAGOG
direktor no-image  no-image
Durgut Fuad Fulin Edin Hamidović Sanela
PROFESORI
PREZIME I IME PREDMETI RAZREDNIK
Agić Sabina Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost I 4
Alijagić Azra Elektrotehnika sa automatikom III 1
Balić Jakub Stručno teoretska nastava
Čengić Arijana  Stručno teoretska nastava
Čengić Ćamil  Praktična nastava I 1
Čengić Ismeta Hemija I 3
Čolović Denis Stručno teoretska nastava
Čolović-Rosić Jasna Stručno teoretska nastava IV 3
Čupović Aida Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost II 4
Delić Jasminka Informatika  II 1
Dujso Ina Njemački jezik
Dupovac Kemal Informatika  II 1
Fazlić Haris Grafički dizajn
Fazlić Vahida Historija i kultura religija  II 2
Hadžić Sabrija Praktična nastava
Hasanspahić Kada Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost IV 1
Ibišević Dževad Praktična nastava
Isović Sabina Matematika
Jamaković Nermin Stručno teoretska nastava
Kačunović Samir Grafički dizajn III 4
Keško Nasiha Engleski jezik
Krsmanović Ina Tjelesni i zdravstveni odgoj
Kurtanović Kasum Fizika I 2
Kutlovac Elvira Engleski jezik
Lagumdžija Suljo Praktična nastava III 2
Ljucević Elmedina Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
Makaš Emil Praktična nastava IV 2
Omanović Amer Stručno teoretska nastava III 3
Petriševac Zoran Praktična nastava
Ramadanović Arnela Biologija
Smailović Merima Matematika
Strujić Kenan Grafička tehnologija
Suljagić Vahida Praktična nastava
Šatara Šefko Praktična nastava
Šemić Sanida Stručno teoretska nastava IV 4
 Tarahija Anesa  Vjeronauka
Topćić Muhidin Tjelesni i zdravstveni odgoj II 3
 Turkić Branka  Grafički dizajn
 Zahiragić Zajko  Praktična nastava
Zejnilagić Lejla Muzička kultura
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đapo Aida Sekretar
Cacan Izeta Samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija Bibliotekar
Lagumdžija Almedina Blagajnik
Memić Belma Koordinator praktične nastave
TEHNIČKO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đukić Senada Administrativni radnik
Panjeta Edin Domar
Beganović Rifa Portir
Konak Nermin Portir
Panjeta Derva Rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama Rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta Rad na održavanju čistoće
Mulaomerović Mejra Rad na održavanju čistoće

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba